15 Nǐ ruò yīn shíwù jiào dìxiōng yōuchóu , jiù bú shì àn zhe aìren de dàolǐ xíng . Jīdū yǐjing tì tā sǐ , nǐ bùkĕ yīn nǐde shíwù jiào tā baìhuaì .