25 Wéiyǒu shén néng zhào wǒ chuán de fúyin , hé suǒ jiǎng de Yēsū Jīdū , bìng zhào yǒng gǔ yǐncáng bú yán de àomì , jiāngù nǐmen de xīn .