41 Yēsū ná zhezhè wǔ ge bǐng , liǎng tiaó yú , wàng tiān zhùfú , bāi kāi bǐng , dìgĕi méntǔ bǎi zaì zhòngrén miànqián . yĕ bǎ nà liǎng tiaó yú fēn gĕi zhòngrén .