45 Biàn qù Lìng daì le qī ge bǐ zìjǐ gèng è de guǐ lái , dōu jìn qù zhù zaì nàli . nà rén mòhòu de jǐngkuàng , bǐ xiānqián gèng bù hǎo le . zhè xiéè de shìdaì , yĕ yào rúcǐ .