15 Tǎngruò nǐde dìxiōng dé zuì nǐ , nǐ jiù qù chèn zhe zhǐyǒu tā hé nǐ zaì yī chù de shíhou , zhī chū tāde cuò lái . tā ruò tīng nǐ , nǐ biàn dé le nǐde dìxiōng .