28 Nà púrén chūlai , yùjiàn tāde yī ge tóngbàn , qiàn tā shí liǎng yínzi , biàn jiū zhe tā , qiā zhù tāde hóulóng , shuō , nǐ bǎ suǒ qiàn de huǎn wǒ .