34 Yúshì wáng yào xiàng nà yòubiān de shuō , nǐmen zhè méng wǒ fù cì fú de , kĕ lái chéngshòu nà chuàngshì yǐlái wéi nǐmen suǒ yùbeì de guó .