25 Suǒyǐ wǒ gàosu nǐmen , búyào wèi shēngmìng yōulǜ , chī shénme , hē shénme . wèi shēntǐ yōulǜ , chuān shénme . shēngmìng bú shèng yú yǐnshí ne , shēntǐ bú shèng yú yīshang ne .