23 Tāmen dào le Yǐshí gè yù , cóng nàli kǎn le pútàoshù de yī zhī , shàng tóu yǒu yī guà pútào , liǎng gèrén yòng gàng tái zhe , yòu daì le xiē shíliu hé wúhuāguǒ lái .