19 Yǐsèliè rén shuō , wǒmen yào zǒu dà dào shàng qù . wǒmen hé shēngchù ruò hē nǐde shuǐ , bì gĕi nǐ jiàzhí . bú qiú biéde , zhǐ qiú nǐ róng wǒmen bùxíng guō qù .