14 Yúshì lǐng Bālán dào le suǒ féi tián , shàng le Písījiā shāndǐng , zhú le qī zuò tán . mĕi zuò tán shàng xiàn yī zhǐ gōngniú , yī zhǐ gōng yáng .