15 Zhè rén jiù yào jiàng qì sòng dào jìsī nàli , yòu wéi tā daì zhe dàmaì miàn yīfǎ shí fēn ...zhīyī zuò gōngwù , bùkĕ jiāo shàng yóu , yĕ bùkĕ jiā shàng rǔxiāng . yīnwei zhè shì yí hèn de sù jì , shì sīniàn de sù jì , shǐ rén sīniàn zuìniè .