2 Dàwèi duì yà jí shuō , púrén suǒ néng zuò de shì , wáng bì zhīdào . yà jí duì Dàwèi shuō , zhèyàng , wǒ lì nǐ yǒngyuǎn zuò wǒde hùwèi zHáng .