Sāmǔĕrjìshàng 28:1

1 Nàshí , Fēilìshì rén jùjí jūn lǚ , yào yǔ Yǐsèliè rén dǎzhàng . yà jí duì Dàwèi shuō , nǐ dāng zhīdào , nǐ hé gēnsuí nǐde rén dōu yào suí wǒ chū zhàn .