26 Dàwèi dào le xǐ gé lā , cóng lüè wù zhōng qǔ xiē sòng gĕi tā péngyou Yóudà de zhǎnglǎo , shuō , zhè shì cóng Yēhéhuá chóudí nàli duó lái de , sòng nǐmen wèi lǐwù .