27 Zaì zhàngpéng neì fā yuànyán shuō , Yēhéhuá yīnwei hèn wǒmen , suǒyǐ jiàng wǒmen cóng Āijí dì lǐng chūlai , yào jiāo zaì Yàmólìrén shǒu zhōng , chúmiĕ wǒmen .