17 Nǐde wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu de shí fèn ...zhīyī , huò shì niú qún yáng qún zhōng tóushēng de , huò shì nǐ xǔyuàn xiàn de , gānxīn xiàn de , huò shì shǒu zhōng de jǔ jì , dōu bùkĕ zaì nǐ chéng lǐ chī .