27 Yuánlái wǒ méiyǒu dé zuì nǐ , nǐ què gōngdǎ wǒ , è dāi wǒ . yuàn shĕnpàn rén de Yēhéhuá jīnrì zaì Yǐsèliè rén hé Yàmén rén zhōngjiān pànduàn shìfēi .