Shìshījì 11:29

29 Yēhéhuá de líng jiàng zaì Yēfútā shēnshang , tā jiù jīngguò Jīliè hé Mǎnáxī , lái dào Jīliè de Mǐsībā , yòu cóng Mǐsībā lái dào Yàmén rén nàli .