20 Jiàn huǒyàn cóng tán shàng wǎng shàng shēng , Yēhéhuá de shǐzhĕ zaì tán shàng de huǒyàn zhōng yĕ shēng shàng qù le . mǎ Nuóyà hé tāde qī kànjian , jiù fǔfú yú dì .