Shìshījì 13:19

19 Mǎ Nuóyà jiāng yī zhǐ shānyánggāo hé sù jì zaì pánshí shàng xiàn yǔ Yēhéhuá , shǐzhĕ xíng qímiào de shì . mǎ Nuóyà hé tāde qī guānkàn ,