7 Wǔ rén jiù zǒu le , lái dào là yì , jiàn nàli de mín ān jū wú lǜ , rútóng Xīdùn rén ān jū yíyàng . zaì nà dì méiyǒu rén zhǎngquán rǎoluàn tāmen . tāmen lí Xīdùn rén yĕ yuǎn , yǔ biérén méiyǒu láiwǎng .