25 Shìjiàn rén zaì shāndǐng shàng shè máifu , dĕnghòu Yàbǐmǐlè . fán cóng tāmen nàli jīngguò de rén , tāmen jiù qiǎngduó . yǒu rén jiāng zhè shì gàosu Yàbǐmǐlè .