27 Shìjiàn rén chū chéng dào tiánjiān qù , zhāi xià pútào , chuaì jiǔ , shè bǎi yán yàn , jìn tāmen shén de miào zhōng chī hē , zhòuzǔ Yàbǐmǐlè .