4 Yĕ bùkĕ tīng cóng huāng miǎo wú píng de huà yǔ , hé wú qióng de jiāpǔ . zhè dĕng shì zhǐ shēng biànlùn , bìng bù fā míng shén zaì xìn shang suǒ lì de zhāng chéng .