9 Yòu yuàn nǚrén lián chǐ , zì shǒu , yǐ zhèng paì yīshang wéi zhuāngshì , bù yǐ biān fà , huángjīn , zhēnzhū , hé guì jià de yīshang wéi zhuāngshì .