17 Wéiyǒu zhǔ zhàn zaì wǒ pángbiān , jiā gĕi wǒ lìliang , shǐ fúyin beì wǒ jìn dōu chuán míng , jiào waìbāngrén dōu tīngjian . wǒ yĕ cóng shīzi kǒu lǐ beì jiù chūlai .