15 Wǒmen yīngdāng kào zhe Yēsū , chángcháng yǐ sòngzàn wéi jì xiàn gĕi shén , zhè jiù shì nà chéngrèn zhǔ míng zhī rén zuǐchún de guǒzi .