4 Nǐde jǐngxiàng rú xiàng yá tái . nǐde yǎnmù xiàng Xīshíbĕn , bā tè lā bìng mén páng de shuǐ chí . nǐde bízi fǎngfú zhāo Dàmǎsè de Lìbānèn tǎ .