7 Aì qíng zhòng shuǐ bùnéng xī miè , dà shuǐ yĕ bùnéng yānmò . ruò yǒu rén ná jiā zhōng suǒyǒude cáibǎo yào huàn aì qíng , jiù quán beì miǎoshì .