12 Nǐmen qiĕ wǎng Shìluó qù , jiù shì wǒ xiānqián Lìwèi wǒ míng de jū suǒ , chákàn wǒ yīn zhè bǎixìng Yǐsèliè de zuìè xiàng nà dì suǒ xíng de rúhé .