19 Yēhéhuá xīngqǐ shǐ dì dà zhèndòng de shíhou , rén jiù jìnrù shí dòng , jìnrù tǔ xué , duǒbì Yēhéhuá de jīngxià , hé tā wēiyán de róngguāng .