2 Bì kāi huā pó shèng , lè shang Jiālè , érqiĕ huānhū . Lìbānèn de róngyào , bìng Jiāmì yǔ Shālún de huámĕi , bì cìgĕi tā . rén bì kànjian Yēhéhuá de róngyào , wǒmen shén de huámĕi .