19 Rúcǐ , rén cóng rìluò zhī chù , bì jìngwèi Yēhéhuá de míng . cóng rì chū zhī dì , yĕ bì jìngwèi tāde róngyào . yīnwei chóudí hǎoxiàng jí liú de hé shuǐ chōng lái , shì Yēhéhuá zhī qì suǒ qū zhú de .