23 Zaì Yǐsèliè gāo chù de shān zāi shang . tā jiù shēng zhīzǐ , jié guǒzi , chéngwéi jiā mĕi de xiāng bó shù , gè leì fēiniǎo dōu bì xiǔ zaì qí xià , jiù shì xiǔ zaì zhīzǐ de yīn xià .