4 Nǐ yīn liú le rén de xuè , jiù wèi yǒu zuì . nǐ zuò le ǒuxiàng , jiù diànwū zìjǐ , shǐ nǐ shòu bào zhī rì línjìn , bàoyìng zhī nián lái dào . suǒyǐ wǒ jiào nǐ shòu liè guó de língrǔ hé liè bāng de jīqiào .