14 Wǒ bì zaì mĕihǎo de cǎo cháng mù yǎng tāmen . tāmen de juān bì zaì Yǐsèliè gāo chù de shān shang , tāmen bì zaì jiā mĕi zhī juān zhōng tǎng wò , yĕ zaì Yǐsèliè shān féimĕi de cǎo cháng chī cǎo .