15 Wéiyǒu Yàsāhēi de érzi Yuēnádān , Tèwǎde érzi Yǎhāxiè zǔdǎng ( huò yì zǒng bàn ) zhè shì , bìng yǒu Mǐshūlán hé Lìwèi rén Shābǐtaì bāngzhu tāmen .