6 Hǎmàn jiù jìn qù . wáng wèn tā shuō , wáng suǒ xǐyuè zūnróng de rén , dāng rúhé dāi tā ne . Hǎmàn xīnli shuō , wáng suǒ xǐyuè zūnróng de , bú shì wǒ shì shuí ne .