2 Yóudà rén zaì Yàhāsuílǔ wáng gè shĕng de chéng lǐ jùjí , xià shǒu jī shā nà yào haì tāmende rén . wú rén néng dídǎng tāmen , yīnwei gè zú dōu jùpà tāmen .