11 Tāmen yǒu huò le . yīnwei zǒu le Gāiyǐn de dàolù , yòu wèi lì wàng Bālán de cuò miù lǐ zhí bēn , bìng zaì Kĕlā de beì pàn zhōng mièwáng le .