12 Ruò shì gùgōng , bù shì mùrén , yáng yĕ bù shì tā zìjǐ de , tā kànjian láng lái , jiù piĕ xià yáng taó zǒu . láng zhuāzhù yáng , gǎnsàn le yáng qún .