1 Nǐ kàn fù cìgĕi wǒmen shì hédĕng de cíaì , shǐ wǒmen dé chēngwèi shén de érnǔ. wǒmen yĕ zhēn shì tāde érnǚ . shìrén suǒyǐ bú rènshi wǒmen , shì yīn wèicéng rènshi tā .