31 Shì yòng méiyǒu dòng guō tiĕ qì de zhĕng shítou zhú de , zhào zhe Yēhéhuá púrén Móxī suǒ fēnfu Yǐsèliè rén de huà , zhèng rú Móxī lǜfǎ shū shàng suǒ xiĕ de . zhòngrén zaì zhè tán shàng gĕi Yēhéhuá fèng xiàn Fánjì hépíng ān jì .