Try out the new BibleStudyTools.com. Click here!

Old Testament Hebrew Lexicon - King James Version

The King James Version Old Testament Hebrew Lexicon is Brown, Driver, Briggs, Gesenius Lexicon; which is keyed to the "Theological Word Book of the Old Testament." These files are public domain.

!a 'an $a 'ak @a 'aph @a 'aph (Aramaic) @a 'aph [a 'a` (Aramaic) ~a 'em ~a 'im ba 'ab ba 'ab (Aramaic) ba 'eb ba 'eb (Aramaic) !ba 'eben !ba 'eben (Aramaic) !ba 'oben rz[h !ba 'Eben ha-`ezer #ba 'Ebets $ba 'abak h[b[ba 'aba`bu`ah rybba 'abbiyr !cba 'Ibtsan dba 'abad dba 'abad (Aramaic) dba 'obed !dba 'abdan !dba 'obdan hddba 'abaddoh !wddba 'abaddown hdba 'abedah atgba 'Abagtha' hba 'abah hba 'abeh hba 'ebeh lba 'abal lba 'abel lba 'abel lba 'Abel lba 'ebel lba 'abal hk[mtyb lba 'Abel Beyth-Ma`akah ~yttXXh lba 'Abel hash-Shittiym ~ymrk lba 'Abel K@ramiym ~yrcm lba 'Abel Mitsrayim hlwxm lba 'Abel M@chowlah ~ym lba 'Abel Mayim hnba 'Abanah rnba 'Abner tnba 'abnet oba 'abac qba 'abaq qba 'abaq hqba 'abaqah rba 'abar rba 'eber $rba 'abrek ~rba 'Abram hrba 'ebrah ~hrba 'Abraham tba 'oboth xyttba 'abattiyach owba 'ebuwc ywba 'abowy hxba 'ibchah yba 'Abiy !w[bg yba 'Abiy Gib`own yrz[h yba 'Abiy ha-`Ezriy !wbl[yba 'Abiy-`albown rz[yba 'Abiy`ezer ~yba 'Abiyam layba 'Abiy'el @oayba 'Abiy'acaph byba 'abiyb !dyba 'Abiydan [dyba 'Abiyda` lygyba 'Abiygayil hyba 'Abiyah awhyba 'Abiyhuw' dwhyba 'Abiyhuwd lyhyba 'Abiyhayil lamyba 'Abiyma'el $lmyba 'Abiymelek ~[nyba 'Abiyno`am bdnyba 'Abiynadab @oyba 'Ebyacaph ryba 'abiyr ~ryba 'Abiyram ltyba 'Abiytal rtyba 'Ebyathar bwtyba 'Abiytuwb !wyba 'ebyown hnwyba 'abiyownah gXyba 'Abiyshag ~wlXyba 'Abiyshalowm wXyba 'Abiyshuwae rwXyba 'Abiyshuwr yXyba 'Abiyshay hd[ca 'ets`adah ~ca 'Otsem [bca 'etsba` [bca 'etsba` (Aramaic) !wbca 'Etsbown lycca 'atstsiyl lca 'atsal lca 'etsel lca 'Atsel whylca 'Atsalyahuw rca 'atsar rca 'Etser lyca 'atsiyl da 'ed !da 'eden ~da 'adam ~da 'adam ~da 'Adam ~da 'adom ~da 'Edom ~da 'odem bda 'adab labda 'Adb@'el dda 'Adad !dda 'Addan rdda 'Addar rdda 'iddar (Aramaic) trdda 'addereth wdda 'Iddow !wdda 'Addown rydda 'addiyr aylda 'Adalya' ~dmda 'adamdam hmda 'Admah hmda 'adamah hmda 'Adamah ~ymmda 'Adummiym ynmda 'admoniy atmda 'Admatha' ymda 'Adamiy ymda 'Edomiy ynda 'Adonay qzbynda 'Adoniy-Bezeq qdcynda 'Adoniy-Tsedeq hynda 'Adoniyah ~qynda 'Adoniyqam ~rynda 'Adoniyram rda 'adar rda 'Adar rda 'Adar (Aramaic) rda 'eder [rda 'edra` (Aramaic) y[rda 'edre`iy ~rda 'Adoram rzgrda 'adargazer (Aramaic) !krda 'adarkon $lmmrda 'Adrammelek adzrda 'adrazda' (Aramaic) !wda 'adown ~yrwda 'Adowrayim Xda 'adash !yda 'edayin (Aramaic) ~ga 'agam ~ga 'agem aga 'Age' hddga 'aguddah gga 'Agag !gga 'aggan @gga 'aggaph argga 'igg@ra' (Aramaic) trgga 'iggereth ygga 'Agagiy lga 'egel ~ylga 'Eglayim !wmga 'agmown rga 'agar @rga 'egroph ltrga 'agartal rwga 'Aguwr hrwga 'agowrah zwga 'egowz bha 'ahab bha 'ahab bha 'ohab hbha 'ahabah dha 'Ohad hhha 'ahahh lha 'ahal lha 'ahal lha 'ohel lha 'Ohel hlha 'Oholah ~ylha 'ahaliym baylha 'Oholiy'ab hbylha 'Oholiybah hmbylha 'Oholiybamah rha 'aher !wrha 'Aharown awha 'Ahava' dwha 'Ehuwd yha 'ehiy !ka 'aken @ka 'akaph @ka 'ekeph dkka 'Akkad rkka 'ikkar lka 'akal lka 'akal (Aramaic) lka 'okel lka 'Ukal hlka 'oklah @Xka 'Akshaph hlyka 'akiylah Xyka 'Akiysh bzka 'akzab rzka 'akzar yrzka 'akzariy twyrzka 'akz@riyuwth byzka 'Akziyb la 'al la 'al (Aramaic) la 'el la 'el la 'el (Aramaic) la 'el larXy yhla la 'El 'elohey Yisra'el latyb la 'El Beyth-'El txXt la 'Al tashcheth (Aramaic) #la 'alats @la 'alph @la 'alaph @la 'eleph @la 'eleph @la 'alaph (Aramaic) @la 'Eleph d[la 'El`ad hd[la 'El`adah al[la 'El`ale' yzw[la 'El`uwzay hX[la 'El`asah rz[la 'El`azar ~la 'alam ~la 'elem ala 'Ela' h[dla 'Elda`ah ddla 'Eldad Xybgla 'elgabiysh ~ymmwgla 'alguwmmiym hla 'alah hla 'alah hla 'alah hla 'elah hla 'Elah hhla 'elahh (Aramaic) ~yhla 'elohiym $lla 'illek (Aramaic) ~lla 'illem hlla 'allah hlla 'el-leh hlla 'elleh (Aramaic) $lmmlla 'Allammelek rolla 'Ellacar wlla 'illuw !wlla 'allown !wlla 'Allown twkb !wlla 'Allown Bakuwth @wlla 'alluwph ylla 'al@lay !ylla 'illeyn (Aramaic) !mla 'alman !mla 'almon ~yggmla 'almuggiym hmmla 'alummah hnmla 'almanah twnmla 'almanuwth ynmla 'almoniy ddwmla 'Almowdad ~[nla 'Elna`am !tnla 'Elnathan l[pla 'Elpa`al hnqla 'Elqanah ~wqla 'alquwm yXqla 'Elqoshiy qtla 'Elt@qe !qtla 'Elt@qon dlwtla 'Eltowlad wla 'aluw (Aramaic) !wla 'elown hhwla 'elowahh lwla 'eluwl lwla 'Eluwl ynwla 'Elowniy Xwla 'Aluwsh xla 'alach !nxla 'Elchanan ~[yla 'Eliy`am yny[yla 'Eliy`eynay rz[yla 'Eliy`ezer bayla 'Eliy'ab layla 'Eliy'el htayla 'Eliy'athah !pcyla 'Eliytsaphan rwcyla 'Eleytsuwr [dyla 'Elyada` ddyla 'Eliydad hyla 'alyah hyla 'Eliyah whyla 'Eliyhuw yny[whyla 'Ely@how`eynay lyla 'eliyl $lmyla 'Eliymelek @oyla 'Elyacaph lpyla 'Eliyphal whlpyla 'Eliyph@lehuw tlpyla 'Eliyphelet zpyla 'Eliyphaz aqyla 'Eliyqa' amyqyla 'Elyaqiym' !wyla 'elyown [Xyla 'Eliysha` [bXyla 'Eliysheba` abxyla 'Elyachba' hXyla 'Eliyshah [mXyla 'Eliyshama` tpXyla 'Eliyshaphat @rxyla 'Eliychoreph [wXyla 'Eliyshuwa` byXyla 'Elyashiyb dbzla 'Elzabad !ma 'aman !ma 'aman (Aramaic) !ma 'aman !ma 'aman !ma 'amen !ma 'omen #ma 'amats #ma 'amots #ma 'omets ~ma 'Amam hcma 'amtsah ycma 'Amtsiy hycma 'Amatsyah hma 'amah lma 'amal llma 'umlal llma 'amelal hmma 'ammah hmma 'ammah (Aramaic) hmma 'Ammah hmma 'ummah hmma 'ummah (Aramaic) rmma 'immar (Aramaic) rmma 'Immer tynwmma 'Ammowniyth #ymma 'ammiyts ~nma 'omnam ~nma 'umnam hnma 'omnah hnma 'omnah hnma 'om@nah hnma 'amanah hnma 'Amanah !wnma 'Amnown rma 'amar rma 'amar (Aramaic) rma 'emer rma 'omer hrma 'imrah lprma 'Amraphel yrma 'Imriy yrma 'Emoriy hyrma 'Amaryah tma 'emeth yntma 'emtaniy (Aramaic) yttma 'Amittay txtma 'amtachath !wma 'amown !wma 'Amown !wma 'amown !wma 'Amown !wma 'emuwn #wma 'Amowts hnwma 'emuwnah Xma 'emesh yma 'Amiy ryma 'amiyr !na 'anan $na 'anak @na 'anaph @na 'anaph (Aramaic) ana 'ana' (Aramaic) hna 'anah hna 'anah ykna 'anokiy anna 'anna' !wnna 'innuwn (Aramaic) ona 'anac ona 'anac (Aramaic) hpna 'anaphah qna 'anaq hqna 'anaqah hqna 'anaqah htna 'antah (Aramaic) !wtna 'antuwn (Aramaic) wna 'anuw Xwna 'enowsh Xwna 'Enowsh xna 'anach Xna 'anash Xna 'enash (Aramaic) hxna 'anachah anxna 'anachna' (Aramaic) wnxna 'anachnuw trxna 'Anacharath yna 'aniy yna 'oniy ~[yna 'Aniy`am hyna 'oniyah hyna 'aniyah @oa 'acaph @oa 'Acaph @oa 'acuph @oa 'oceph ~oa 'acam aoa 'Aca' hnoa 'Acnah rppnoa 'Ocnappar tnoa 'Ac@nath ryooa 'acciyr ryooa 'Acciyr hpoa 'acephah @opoa 'acp@cuph hppoa 'acuppah anrpoa 'ocparna' (Aramaic) atpoa 'Acpatha' roa 'acar roa 'ecar roa 'ecar (Aramaic) !wddxroa 'Ecar-Chaddown rtoa 'Ecter !woa 'acown $woa 'acuwk rwoa 'ecuwr rwoa 'ecuwr (Aramaic) @yoa 'aciyph ryoa 'aciyr !pa 'ophen @pa 'aphaph [pa 'epha` h[pa 'eph`eh dpa 'aphad dpa 'Ephod hddpa 'ephuddah hpa 'aphah lpa 'aphel lpa 'ophel hlpa 'aphelah llpa 'Ephlal opa 'aphec opa 'ephec ~ymmd opa 'Ephec Dammiym !dppa 'appeden !wyrppa 'appiryown ~tppa 'app@thom (Aramaic) ~yppa 'Appayim qpa 'aphaq qpa 'Apheq hqpa 'Apheqah rpa 'epher rpa 'apher ykorpa 'Apharc@kay (Aramaic) yorpa 'Aphar@cay (Aramaic) trpa 'Ephraath ytrpa 'Ephrathiy xrpa 'ephroach ~yrpa 'Ephrayim wpa 'ephow dwpa 'ephowd lypa 'aphiyl qypa 'aphiyq xypa 'Aphiyach xdqa 'eqdach wqqa 'aqqow ra @'er !ra 'Aran !ra 'oren !ra 'Oren #ra 'erets $ra 'arak $ra 'arak (Aramaic) $ra 'arek $ra 'Erek $ra 'arok $ra 'orek [ra 'ara` (Aramaic) ty[ra 'ar`iyth (Aramaic) ~ra 'Aram hbc ~ra 'Aram Tsobah ~yrhn ~ra 'Aram Naharayim ara 'ara' lara 'er'el lara 'Ari'el ylara 'Ar'eliy lyara 'ari'eyl bra 'arab bra 'Arab bra 'ereb bra 'oreb [bra 'arba` [bra 'arba` (Aramaic) [bra 'Arba` ~yt[bra 'arba`tayim ~y[bra 'arba`iym hbbra 'arubbah twbbra 'Arubbowth hbra 'arbeh hbra 'orobah ybra 'Arbiy acra 'artsa' !wdra 'Ardown ydra 'Ardiy gra 'arag gra 'ereg bgra 'Argob !mgra 'argaman !wgra 'arg@van !wgra 'arg@van (Aramaic) zgra 'argaz hra 'arah akra 'arka' (Aramaic) hbkra 'arkubah (Aramaic) ywkra 'Ark@vay (Aramaic) ykra 'Arkiy ymmra 'Arammiy ynmra 'Armoniy !wmra 'armown tymra 'Aramiyth !nra 'Arnan !nra 'Ornan tbnra 'arnebeth !wnra 'Arnown dpra 'Arpad dXkpra 'Arpakshad qra 'araq (Aramaic) rra 'arar trra 'Ararat atXXxtra 'Artachshashta' wra 'aruw (Aramaic) !wra 'arown dwra 'Arvad dwra 'Arowd ydwra 'Arvadiy ydwra 'Arowdiy hwra 'urvah hkwra 'aruwkah hmwra 'Aruwmah ymwra 'Arowmiy hnwra 'Aravnah xra 'arach xra 'Arach xra 'orach xra 'orach (Aramaic) Xra 'aras hxra 'or@chah hxra 'aruchah tXra 'aresheth yra 'ariy layra 'ariy'el atdyra 'Ariydatha' ydyra 'Ariyday hyra 'aryeh (Aramaic) hyra 'Aryeh yoyra 'Ariycay $wyra 'Aryowk zra 'araz zra 'erez hzra 'arzah ta 'at ta 'ath (Aramaic) ta 'eth ta 'eth ta 'eth ~ta 'atam ~ta 'Etham l[bta 'Ethba`al dta 'atad hta 'athah hta 'athah (Aramaic) lwmta 'ethmowl !nta 'ethnan !nta 'Ethnan hnta 'ethnah ynta 'Ethniy rta 'atar rta 'Ater rta 'athar (Aramaic) ~yrta 'Athariym htta 'attah rtta 'itter !wtta 'attuwn (Aramaic) qwtta 'attuwq ytta 'Ittay !wta 'etuwn !wta 'athown wa 'ow !wa 'own !wa 'Own !wa 'Own !wa 'aven !wa 'Aven #wa 'uwts lawa 'Uw'el bwa 'owb lbwa 'uwbal lybwa 'owbiyl rcwa 'owtsar dwa 'uwd twdwa 'owdowth hwa 'avah hwa 'avah lwa 'uwl ~lwa 'uwlam ~lwa 'Uwlam ~lwa 'uwlam ylwa 'uwlay ylwa 'Uwlay ylwa 'eviliy rmwa 'Owmar !nwa 'Ownan ~nwa 'Ownam wnwa 'Ownow !pwa 'owphan rypwa 'Owphiyr zpwa 'Uwphaz rwa 'owr rwa 'owr rwa 'uwr rwa 'Uwr hrwa 'owrah hrwa 'averah yrwa 'Uwriy ~yrwa 'Uwriym layrwa 'Uwriy'el hyrwa 'Uwriyah twa 'uwth twa 'owth hwwa 'avvah tlwwa 'ivveleth ywa 'owy ywa 'Eviy hywa 'owyah lywa 'eviyl $drm lywa 'Eviyl M@rodak lzwa 'Uwzal yzwa 'Uwzay xa 'ach xa 'ach (Aramaic) xa 'ach xa 'ach xa 'oach Xa 'esh Xa 'esh (Aramaic) Xa 'ish Xa 'osh (Aramaic) $Xa 'eshek ![Xa 'Esh`an ~Xa 'asham ~Xa 'asham ~Xa 'ashem baxa 'Ach'ab !bxa 'Achban !bXa 'Eshban [bXa 'Ashbea` l[bXa 'Eshba`al lbXa 'Ashbel ylbXa 'Ashbeliy dxa 'achad dxa 'echad dXa 'eshed hdXa 'ashedah tdXa 'eshdath dwdXa 'Ashdowd ydwdXa 'Ashdowdiy tydwdXa 'Ashdowdiyth hgopph twdXa 'Ashdowth hap-Picgah lkXa 'Eshkol znkXa 'Ashk@naz rkXa 'eshkar lwkXa 'eshkowl lXa 'eshel blxa 'Achlab hmlxa 'achlamah ylxa 'Achlay ylxa 'achalay !mXa 'ashman hmXa 'ashmah hrmXa 'ashmurah atmxa 'Achm@tha' (Aramaic) bnXa 'eshnab hnXa 'Ashnah yboxa 'Achacbay hpXa 'ashpah znpXa 'Ashp@naz rpXa 'eshpar tpXa 'ashpoth !wlqXa 'Ashq@lown ynwlqXa 'Eshq@lowniy rxa 'achar rxa 'achar rxa 'achar (Aramaic) rxa 'acher rxa 'Acher rXa 'ashar rXa 'esher rXa 'Asher rXa 'osher rXa 'ashur rXa 'ashur !rxa 'ochoran (Aramaic) larXa 'Asar'el hlarXa 'Asar'elah ylarXa 'Asri'eliy hrXa 'asherah tynnrxa 'achoranniyth !wrxa 'acharown xrxa 'Achrach lxrxa 'Acharchel yrxa 'ochoriy (Aramaic) yrXa 'Asheriy !yrxa 'ochoreyn (Aramaic) layrXa 'Asriy'el tyrxa 'achariyth tyrxa 'achariyth (Aramaic) latXa 'Eshta'ol ylatXa 'Eshta'uliy rwddtXa 'eshtadduwr (Aramaic) [mtXa 'Esht@moa` !wtXa 'Eshtown wxa 'achuw dwxa 'Echuwd hwxa 'achvah hwxa 'achavah (Aramaic) hwxa 'achavah ymwxa 'Achuwmay rwxa 'achowr yrwXa 'Ashuwriy twxa 'achowth xwxa 'Achowach yxwxa 'Achowchiy hywXa 'ashuwyah @XXa 'ashshaph @XXa 'ashshaph (Aramaic) !prdXxa 'achashdarpan !prdXxa 'achashdarpan (Aramaic) hXXa 'eshshah hXXa 'ishshah hXXa 'ishshah anrXXa 'ushsharna' (Aramaic) !rtXxa 'achastaran yrtXxa 'achashtariy rwxXa 'Ashchuwr rwXXa 'Ashshuwr XwrwXxa 'Achashverowsh yxa 'Achiy yxa 'Echiy !yxa 'Achyan rz[yxa 'Achiy`ezer ~yxa 'Achiyam hdyxa 'achiydah (Aramaic) hyxa 'Achiyah dwhyxa 'Achiyhuwd dwlyxa 'Achiyluwd !myxa 'Achiyman #[myxa 'Achiyma`ats amyXa 'Ashiyma' $lmyxa 'Achiymelek twmyxa 'Achiymowth ~[nyxa 'Achiyno`am bdnyxa 'Achiynadab $moyxa 'Achiycamak ~qyxa 'Achiyqam [ryxa 'Achiyra` ~ryxa 'Achiyram ymryxa 'Achiyramiy lptyxa 'Achiythophel bwtyxa 'Achiytuwb wyxa 'Achyow XyXa 'ashiysh dxyxa 'Achiychud hXyXa 'ashiyshah rXyxa 'Achiyshar rxXyxa 'Achiyshachar zxa 'achaz zxa 'Achaz yzxa 'Achzay hyzxa 'Achazyah ~zzxa 'Achuzzam hzzxa 'achuzzah tzzxa 'Achuzzath ya 'ay ya 'iy ya 'iy ya 'iy ya 'iy !ya 'ayin !ya 'aiyn !ya 'iyn $ya 'eyk rz[ya 'Iy`ezer yrz[ya 'Iy`ezriy ~ya 'ayom bya 'ayab bya 'oyeb hbya 'eybah dya 'eyd hya 'ayah hya 'Ayah hya 'ayeh dwbkya 'Iy-kabowd hkya 'eykoh lya 'ayil lya 'eyal lya 'ayal !rap lya 'Eyl Pa'ran !lya 'iylan (Aramaic) ~lya 'eylam ~lya 'Eylim hlya 'ayalah tlya 'ayeleth !wlya 'Eylown !wlya 'Ayalown !nx tyb !wlya 'Eylown Beyth Chanan twlya 'Eylowth twlya 'eyaluwth hmya 'eymah ~ymya 'Eymiym hpya 'eyphah hpya 'eyphoh ~rya 'Iyram !tya 'eythan !tya 'Eythan rmtya 'Iythamar ~yntya 'Eythaniym ytya 'iythay (Aramaic) laytya 'Iythiy'el bwya 'Iyowb Xya 'iysh Xya 'iysh tXbXya 'Iysh-Bosheth dwhXya 'Iyshhowd bwtXya 'Iysh-Towb !wXya 'iyshown lyxXya 'Iysh-Chayil lbzya 'Iyzebel za 'az !za 'azan !za 'azan !za 'azen !za 'ozen aza 'aza' (Aramaic) ybza 'Ezbay dza 'azad (Aramaic) hrkza 'azkarah lza 'azal lza 'azal (Aramaic) lza 'ezel rwbt twnza 'Aznowth Tabowr ynza 'Ozniy hynza 'Azanyah ~yqqza 'aziqqiym rza 'azar [wrza 'ezrowa` xrza 'ezrach yxrza 'Ezrachiy bwza 'ezowb rwza 'ezowr yza 'azay hraX !zza 'Uzzen She'erah !ao Ca'an hao C@'ah haoao Ca'c@'ah !wao C@'own