Parallel Bible results for 1 Kronieken 16:4

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

1 Kronieken 16:4

SVV 4 En hij stelde voor de ark des HEEREN sommigen uit de Levieten tot dienaars, en dat, om den HEERE, den God Israels, te vermelden, en te loven, en te prijzen. NIV 4 He appointed some of the Levites to minister before the ark of the LORD, to make petition, to give thanks, and to praise the LORD, the God of Israel: