Parallel Bible results for Amos 9:9

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Amos 9:9

SVV 9 Want ziet, Ik geef bevel, en Ik zal het huis Israels onder al de heidenen schudden, gelijk als zaad geschud wordt in een zeef; en niet een steentje zal er ter aarde vallen. NIV 9 "For I will give the command, and I will shake the house of Israel among all the nations as grain is shaken in a sieve, and not a pebble will reach the ground.