Parallel Bible results for Job 23:6

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 23:6

SVV 6 Zou Hij naar de grootheid Zijner macht met mij twisten? Neen; maar Hij zou acht op mij slaan. NIV 6 Would he oppose me with great power? No, he would not press charges against me.