Parallel Bible results for Job 4:18

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Job 4:18

SVV 18 Zie, op Zijn knechten zou Hij niet vertrouwen; hoewel Hij in Zijn engelen klaarheid gesteld heeft. NIV 18 If God places no trust in his servants, if he charges his angels with error,