Parallel Bible results for Leviticus 2:1

Statenvertaling (Dutch)

New International Version

Leviticus 2:1

SVV 1 Als nu een ziel een offerande van spijsoffer den HEERE zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn; en hij zal olie daarop gieten, en wierook daarop leggen. NIV 1 " 'When someone brings a grain offering to the LORD, his offering is to be of fine flour. He is to pour oil on it, put incense on it